Guanyem Benetússer Blog

AL MAR MORT NO HI HA GAVINES

AL MAR MORT NO HI HA GAVINES   Fa anys que la pesca artesanal té problemes a la Mediterrània i amb el temps, els hi ha que s’han agreujat molt i posen en perill la continuïtat d’un ofici i una activitat històrica. Un dels problemes ara mateix és el dels abocaments contaminants que regularment es…

The Sin of Birth Control

The three main monotheistic religions, Catholicism, Judaism, and Islam, all limit the right of women to decide about their pregnancies. But within each there are schisms and different interpretations and levels of acceptance.

Women speak up

Women from around the world talk about contraception, barriers, side effects & about who makes the decision.

Ellas toman la palabra

Mujeres de todo el mundo hablan de anticonceptivos, su uso, las barreras, cómo les afectan y quién toma la decisión.

Radiografía de un derecho

Una de cada diez mujeres en todo el planeta no usa los anticonceptivos que necesita. Analizamos cómo se ejerce este derecho y cómo los efectos secundarios, el machismo, las creencias y las imposiciones de terceros lo vulneran.

Cross-examination of a human right

One in ten women around the world doesn’t use the contraceptives she needs. We analyse how women exercise this right and how side effects, misogyny, beliefs, and outsiders interfere with it.

GUANYANT TORRENT ANUNCIA MESURES ADMINISTRATIVES PER A ACONSEGUIR LA READMISIÓ DELS TREBALLADORS DE LA COTXERA

GUANYANT TORRENT ANUNCIA MESURES ADMINISTRATIVES PER A ACONSEGUIR LA READMISIÓ DELS TREBALLADORS DE LA COTXERA Des del grup municipal de Guanyant Torrent volem denunciar que el Pavelló Esportiu de La Cotxera té pensat obrir les seues portes aquesta setmana sense que l’Ajuntament s’haja ficat en contacte en cap moment amb els treballadors i treballadores de…