Guanyem Benetússer Blog

AL MAR MORT NO HI HA GAVINES

AL MAR MORT NO HI HA GAVINES   Fa anys que la pesca artesanal té problemes a la Mediterrània i amb el temps, els hi ha que s’han agreujat molt i posen en perill la continuïtat d’un ofici i una activitat històrica. Un dels problemes ara mateix és el dels abocaments contaminants que regularment es…

The Sin of Birth Control

The three main monotheistic religions, Catholicism, Judaism, and Islam, all limit the right of women to decide about their pregnancies. But within each there are schisms and different interpretations and levels of acceptance.

Women speak up

Women from around the world talk about contraception, barriers, side effects & about who makes the decision.