Programa

A la teu papereta està el canvi

Programa Electoral

Presentamos un conjunto de propuestas y principios que guiarán nuestra forma de gestionar Benetússer en la siguiente legislatura. La ciudadanía nos ha inspirado a redactar estas líneas de actuación de manera que la colaboración y la corresponsabilidad social ocupen un lugar prevalente en estas páginas. La gente de Benetússer está demandando una nueva forma de gestionar los asuntos municipales, de una forma abierta, transparente, eficiente y con resultados observables y de calidad. Los fundamentos de Guanyem Benetússer como Asociación y como Agrupación de Electores son:

(1) Fortalecer la democracia mediante la participación y colaboración ciudadanas

(2) La transparencia

(3) La independencia de bancos o intereses privados

Nuestro compromiso contigo se resume en este documento. Descarga el pdf pinchando en la imagen. portada_programa Si prefieres leer un resumen más asequible de nuestro programa, pinchando en la siguiente imagen podéis acceder al documento que contiene el resumen (primero en valenciano, y después en castellano). programaViC  

RESUM DEL PROGRAMA DE GUANYEM BENETÚSSER

PART I: PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES

Els valors que inspiraran les decisions són: l'austeritat, solidaritat, transparència, servei públic, veracitat i conductes exemplars, des de l'òptica de l'Economia del bé comú.

1.- ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.

 • Establir un mitjà per a proposar iniciatives populars municipals.
 • Dissenyar un mecanisme fàcil i econòmic per a realitzar consultes populars.
 • Activació i recolzament a les activitats de l'Agenda 21, amb resposta obligatòria a les seues propostes.
 • Fomentar l'ús del valencià, com a llengua cooficial que és.

2.- ECONOMIA, HISENDA I PATRIMONI

 • Es realitzarà una Auditoria profunda, transparent i oberta als ciutadans de la situació d'ingressos i  despeses, aclarint el deute real i una Exposició pública i sistemàtica de l'execució del pressupost.
 • Es dissenyarà un Pla Estratègic per a evitar pèrdues d'ingressos per mala gestió o manteniment inadequat.
 • Es proposa una reducció salarial dels càrrecs públics i de les despeses de protocol.
 • Habilitar el pagament d'impostos municipals mitjançant treballs a la comunitat per a aquelles persones que, per circumstàncies demostrables, no puguen abonar-ho en metàl·lic. Es fomentarà l'economia col·laborativa i la creació d'un banc d'hores.

3.- URBANISME I INFRAESTRUCTURES

 • L'Ajuntament intercedirà amb les entitats financeres per a evitar desnonaments.
 • Mantenir el petit polígon industrial, per a assentar petites empreses que dinamitzen el mercat de treball local, sempre que complisquen certes condicions de salubritat i absència de molèsties.
 • S'ha de reformular el projecte de Pla General d'Ordenació Urbana i corregir-ho sense pretendre un creixement del nombre d'habitants i evitant la destrucció del patrimoni històric.
 • Redactar un pla de manteniment associat a totes les infraestructures, incloent parcs i jardins, realitzat per personal de l'Ajuntament, o gràcies a Plans d'Ocupació, o Plans d'Aprenentatge d'Ocupacions.
 • En el cementeri, evitar la gestió privada i aconseguir amb la gestió pública optimitzar la despesa, incorporar vigilància audiovisual i realitzar obres mitjançant treballs socials o de promoció d'ocupació.
 • Quan es realitzen noves obres, s'exigirà en el plec de condicions una determinació de les qualitats més exhaustiva, i s'establiran sistemes de comprovació dels resultats.
 • Se sol·licitarà el soterrament de les vies de tren, i també un pas elevat de connexió amb el barri de Sociòpolis seguint l'històric camí de Picassent, així com la plantació d'arbres en la coneguda com "Senda del colesterol" col·laborant en el seu manteniment. Prolongació del carril bici fins a València.
 • Millora i ampliació de la Web Municipal com el millor mètode per a accedir a la informació pública i com a materialització de la transparència que aquest municipi ha de mostrar.
 • Utilitzar les xarxes socials com un mitjà per a connectar Ciutadania i Consistori.

4.- MEDI AMBIENT

 • Recuperació de tot allò que s’ha deteriorat en les zones verdas actuals i afrontar amb decisió les previstes des de fa tant de temps. Els parcs no són un luxe, són una necessitat per a tots.
 • Promoure la col·laboració en el manteniment de les zones enjardinades i els suports per a testos, per  persones voluntàries o mitjançant plans de formació de professions relacionades amb el món vegetal.
 • Crear i dinamitzar un grup de voluntariat ambiental en el qual puguen participar veïns amb interessos i habilitats, sent reconeguts oficialment amb certificats que puguen adjuntar al seu curriculum.
 • Promoure la recollida selectiva de residus en totes les activitat publiques i privades, i la recollida selectiva dels residus compostables (seguint la indicació de la Llei 22/2011, 28 de juliol) en un contenidor independent dels residus de rebuig.
 • Recolzar una marca de qualitat o emblema, per tal de publicitar els comerços i bars que es comprometin al màxim reciclatge mitjançant la signatura d'una declaració responsable, sent supervisats per la Corporació.
 • Realitzar un pla d'eficiència energètica de les infraestructures municipals, per a establir prioritats d'actuació. En l'enllumenat usar sistemes de control de consum i incorporació de lluminàries eficients.
 • Control de microxips i cooperació amb Karma Felino per al control de les colònies de gats.
 • Col·laboració amb protectores per a evitar el sacrifici d'animals abandonats i declarar Benetússer lliure d'espectacles taurins, de circs amb animals. i exhibició d'animals salvatges o en situació d'estrès.

5.- SERVEIS SOCIALS I EDUCACIÓ

 • Crear un Centre de Dia que puga atendre als nostres majors durant la jornada laboral.
 • Dissenyar un pla municipal d'atenció i prevenció de la violència de gènere, establint un protocol d'actuació per als serveis socials, sanitaris i policials.
 • Es recolzarà i escoltarà a la Taula pel Benestar Social.
 • Es realitzaran funcions de coordinació i dinamització de les Associacions de Mares i Pares per a que, utilitzant instal·lacions municipals, s'organitze un servei d'atenció als menors que ho necessiten, en horari extraescolar.
 • Es coordinaran i impulsaran als centre educatius les estratègies per a evitar l'assetjament homofóbic, ètnic i els trastorns alimenticis.
 • S'establirà un mercat d'intercanvi de material escolar i de gestió de les donacions.
 • Es promouran de manera transparent ajudes d'empreses privades (mecenatge) per a menjador social i llibres a xiquets i xiquetes en situació o perill d'exclusió social, assegurant el corresponent desgravament fiscal.
 • Realitzar un pla de control de plagues, evitant la sobredosificació.
 • Redactar una ordenança de sorolls i vibracions de manera que es puga realitzar un seguiment i vigilància més efectiu.
 • Establir protocols d'actuació en casos d'emergències sanitàries i catastrofes.
 • El manteniment de clavegueram i desguassos, ha de ser acurat per a evitar brutícia i mals olors. Es proposarà a la
 • Universitat Politècnica que realitze un estudi per a solucionar aquest antic problema.
 • Desenvolupament d'activitats de promoció d'hàbits saludables, als centres educatius, a les festes, als centres culturals i als locals d'oci.

6.- DESENVOLUPAMENT LOCAL

 • Potenciar la zona industrial del municipi, per a l'establiment d'empreses que no siguen contaminants, insalubres, o molestes i facilitant els tràmits, i fins i tot introduint incentius fiscals.
 • Es promouran cursos per a emprenedors, especialment sobre disseny del pla de negoci, finançament,valoració del risc, fiscalitat i captació d'ajudes.
 • Implementació de sistemes de transmissió d'experiència en tallers en els quals experts jubilats que dominen oficis aplicables a l'economia actual puguen transmetre els seus coneixements.
 • Introduiran clàusules relatives a l'ocupació en tots els contractes públics.
 • Per a estimular als emprenedors, se'ls proporcionarà formació i transmissió d'experiència, procurant posarlos en contacte amb els propietaris de locals buits per a possibles col·laboracions (contractes de masoveria o aparcería).
 • Crear una marca distintiva de qualitat, de producció en origen, que pose en valor l'origen de la producció i afavorisca la disminució de la cadena d'intermediaris.
 • Utilitzar recursos de la Unió Europea mitjançant la participació en projectes europeus i l'ús d'eines adequades.
 • Col·laboració amb la Universitat de València, en termes de projectes de recerca, sondejos de mercat i pràctiques generadores d'ocupació.
 • Dinamitzar una xarxa de mercats, amb caràcter periòdic, amb artesans i productors locals, tant de producte fresc de l'horta, com elaborat.

7.- SEGURETAT CIUTADANA I ASSOCIACIONISME

 • Es definiran sistemes de control de despesa i d'utilització de vehicles, mitjans materials i combustibles, establint també el seu manteniment obligatori.
 • S'introduirà la bicicleta com a mitjà silenciós i eficient de patrulla sempre que les condicions meteorològiques ho permeten.
 • Es promourà la substitució, en alguns casos, de les sancions econòmiques per activitats que aporten benefici a la comunitat, impulsant la reeducació, especialment dels joves infractors.
 • Pla Local d'identificació de Riscos, Emergències i Protecció Civil.
 • S'incentivaran especialment les associacions que promoguen el voluntariat que tants beneficis pot aportar a la població, s'institucionalitzarà el reconeixement oficial dels mèrits i esforços.

PART II: MÈTODE DEMOCRÀTIC

"Passar de la política" o limitar-se a repetir allò de "són tots el mateix" té el cost que ara patim: corrupció, retallades en drets i serveis i aquest saqueig d'allò públic que ens venen com a crisi. I atenció: pensar que ens vindran a salvar un grupet de noves cares (o no tan noves!) és una bona recepta per a tindre més del mateix. Doncs no: nosaltres ja no podem suportar més del mateix, i a més a més no tenim por a treballar ben dur per a canviar les coses. Per això volem enfortir la democràcia en Benetússer. Això té tres pilars:

 • Primer: que la gent siga capaç de practicar la democràcia. Cal donar la informació a la gent, cal ajudar la gent perquè aprenga allò que necessita per a participar a la gestió municipal, cal ajudar-la a organitzar-se. Sense això, votar cada quatre anys no és democràcia, és un engany.
 • Segon: que Guanyem Benetússer també siga democràtic. Es més important allò que es fa que allò que es diu, i si un grup ja té dins a un amo, serà difícil que ajude a democratitzar la gestió pública. Un exemple: decidirem amb tu, en assemblea, les nostres "línies roges" i les nostres prioritats, si calen pactes postelectorals. La nostra porta està oberta, hi ha molt del que parlar i molt que treballar. Vine!
 • Tercer: que l'Ajuntament escolte i faça allò que demana la ciutadania organitzada. Si una persona s'apropa i parla, el polític ha d'escoltar. I si la gent fa l'esforç d'informar-se, organitzar-se i proposar solucions, el treball del polític és posar aquestes solucions en marxa. Això vol dir que ens cal la teua implicació en la vida del teu poble.

Per a això, treballarem amb el que ja existeix, com ara el Foro de Participación Ciudadana de la Agenda 21 Local en Benetússer, amb el Consell Econòmic y Social i amb els moviments socials i culturals, com la Plataforma per una Auditoria Ciutadana de la Deuda o la Mesa por el Bienestar Social de Benetússer. I ens cal que treballes amb nosaltres. Et demanem molt, però aquest és el preu de la democràcia: l'has de practicar tu, ningú no pot donar-te-la feta. Ací no tenim espai per a tots els detalls, però en tenim molts, de detalls, perquè estem treballant el tema a fons. Si tens interés, visita'ns al nostre local o al nostre lloc web (guanyembenetusser.org) i llegeix el nostre document de treball (Part II: Mètode Democràtic del programa, a guanyembenetusser.org/programa).

1 respuesta

 1. LorenaR dice:

  En Guanyem Benetússer estamos muy ilusionados con este programa. Sabemos que todo es mejorable, pero creemos que es un buen comienzo.

Deja un comentario